Monument masiv Piatra Naturala Vratza cu elemnete sculptate in stil Moldovenesc, cu elemente cioplitorie piatra.

Baza monument – in forma de dreptunghi – din Masiv piatra Vratza – L 200 x 20 x 25 cm si latime l 90 x 20 x 25 cm – cu cant bizot mare de 3 cm latime .

Cruce sculptata in forma rotunda cu elemente decorative

Monumentul poate fi realizat in diferite grosimi masiv piatra Vratza de la 4,5,6,7,8,9,10-15,20,30,40,50 cm

Depitare si realizare monument funerar dupa proiect sau la cererea clientului, de asemenea, realizam formele monumentului precum si detaliile sculpturilor de pe pisanie, cruce, bazelor, coloanelor in stilurile arhitecturale, Romanesti, Moldovenesti, Bizantine, Brancovenesc, Neo-bizantin, Eclectic, Baroc.

Sculpturi cu elemente decorative : lauri, frunze, sfoara, funie, profile holcher, semibaston sau bizot pentru elementele drepte,

Descriere

Executam monumente piatra naturala Vratza, masive piatra , pisanii, pilastru, elemente decorative arhitecturale, sculptura basorelief, litere si cifre baserelief, cioplitorie elemente : sfoara, lauri, capace din piatra masiva mormant,

Elemente monument ce se pot executa : monument funerar tip sculptura in stil brancovenesc, pisane, element franghie/ sfoara si element arhitectural pe 4 laturi pisanie, stil lauri, frunze, elemente sculptate,

Monumente funerare – cruce incastrata – dintr-un masiv de piatra se decupeaza o cruce – ramane deccupajul gol de gruce – vizibil din ambele parti

Monument masiv piatra – capitele, baze , coloane cu caneluri, coloane cu element decorativ Torsadă-Motiv ornamental în formă de funie răsucită sau
de spirală, folosit frecvent în arhitectură şi în
artele decorative. 

Troite cu baza, ornament floral, coloana cu caneluri, coloana cu element sfoara gradinata, coloana conica cu element decorativ in spirala stil sfoara.

Monumente masiv piatra vratza in stilul brancovenesc, Ce este in arhitectura de fapt un stil eclectic, in care sunt preluate elemente orientale, baroce, renascentiste, bizantine, valahe etc.
Stilul brancovenesc este considerat “primul stil romanesc” si mai este cunoscut sub numele de “stil romanesc renascentist”.
Elemente sculptate in stilul Reanscentist predomină motivele vegetale,” laurii”: acantul, vrejuri, strugurii, floarea soarelui; începe încă timid să se dezvolte sculptura figurativă

Elemente sculptate in stil Baroc
Elemente sculptate monumente funerare :- coloanele torse sunt decorate cu elemnte sculptate stil grinlande vegetale,

Ghirlandă
Motiv decorativ în formă de fâşie suplă,
reprezentând frunze, flori şi fructe legate între ele,
folosit în arhitectură (în jurul coloanelor, pe
frontoane, pe panouri etc.)

Sculpturile in chip de ingeri si ancadramentele profilete definesc in contiunare stilul Romanesc arhitectural.
Stilul bizantin este rezultat din amestecul elementelor clasice elenistice şi cele orientale în arta construcţiei, venite prin intermediul Siriei şi Asiei Mici din Persia, Mesopotamia şi Armenia, unde sunt specifice construcţiile de plan central (poligonal-octogonal, cruciform, rotund etc.) şi cupola.

Monument masiv piatra Vratza decorat cu ” Acant ”
Motiv ornamental sculptat reprezentând frunza de formă
neregulată a plantei deacant. Este utilizat în
decoraţia sculpturală a capitelurilor de ordin
corintic şi compozit.

Tehnica sculptura : Ajur
Tehnică decorativă constând din traforarea de
mici străpungeri în plăci de piatră sau de lemn,
permiţând pătrunderea luminii.

Realizare elemente Cioplitorie monumet :Antablement
Parte componentă a structurii unui edificiu
clasic sau de orientare clasicizantă, plasată pe
capitelurile coloanelor sau pilaştrilor, sub fronton.
Antablementul este alcătuit din trei părţi:
arhitravă, friză şi cornişă.
Balustru
Colonetă din piatră, lemn, stuc, cu fusul mult
bombat la partea inferioară, utilizat în general în
suite de elemente identice în arhitectură şi
decoraţie

Alte elemente cioplitorie piatra ce pot fi executate :

Element sculptura – Bosaj
Tip de parament realizat din blocuri de piatră
egale ca dimensiuni, puse în asize regulate, a căror
latură frontală este tratată în relief, în maniere
diferite. Există bosajul „în diamant”, bosajul
„rotunjit”, bosajul de formă „rustucă” etc.

Element cioplitorie : Buciardă
Ciocan prevăzut cu dinţi deşi, cu care se
prelucrează piatra de construcţie, imprimându-i-se
adâncituri sau şanţuri.
A buciarda – a prelucra cu buciarda piatra de
construcţii.

Se realizeaza in chenarul ce reiese dupa cioplitoria literelor si cifrelor si este sub basorelif in planul 2 

Element sculptura – Canelură
Şanţ vertical de secţiune semicirculară (rar uşor
unghiulară) care decorează de jur-împrejur
fusurile coloanelor şi pilaştrilor.

Capitel
Piesă componentă a unei coloane, reprezentând
partea sa superioară, care transmite greutatea
antablementului fusului coloanei respective.

Cornişă
Element arhitectural ieşit în consolă faţă de
planul exterior superior al zidului unei construcţii.

Firidă
Nişă oarbă, puţin adâncă, practicată în grosimea
unui zid, la interior sau

Fronton
Motiv triunghiular sau semicircular încoronând,
în general, faţada principală a unui edificiu.

Fus
Partea mediană, verticală a unei coloane sau a
unui pilastru, amplasată între bază şi capitel.

Element ciplitorie – Ghirlandă
Motiv decorativ în formă de fâşie suplă,
reprezentând frunze, flori şi fructe legate între ele,
folosit în arhitectură (în jurul coloanelor, pe
frontoane, pe panouri etc.)

Lesenă
Tip de pilastru foarte îngust şi subţire, lipsit de
capitel şi de bază, care ritmează la exterior
faţadele şi turnurile bisericilor romanice, unind, de
regulă, din loc în loc, pe verticală, grupuri de
arcaturi ale frizelor plasate sub cornişă.

Lacrimar
Mulură mică, verticală, scobită în piatră,
amplasată sub cornişă, destinată să favorizeze
scurgerea apei pe acesta.

Ornament sculptat – Mascaron
Ornament pictat sau sculptat în relief (format
dintr-un cap de om sau de animal, uneori
reprezentat fantezist, adesea înconjurat de
frunziş), folosit în arhitectură pe cheile de boltă,
pe console, capiteluri etc.

Ornament Sculptat – Meandru
Motiv ornamental continuu, uneori în relief,
format din linii încrucişate sau frânte, care se
intersectează în unghiuri drepte. Frecvent folosit
în arhitectura greacă şi neoclasică, la decorarea
plafoanelor şi faţadelor

Medalion
1. Motiv decorativ folosit în arhitectură, înscris
într-un catuş oval sau eliptic.

Lotiform / Motiv ~
Ornament în formă de boboc de floare de lotus,
frecvent în arta veche egipteană şi în ornamentaţia
stilului „Art nouveau”.

Modilion
(Fr.) Consolă mică, plasată sub cornişă, cu
latura frontală adesea decorată în relief.

Meplat
(Fr.) Basorelief plat, în care trecerea da la
suprafaţa suportului de bază la diferite planuri
intermediare apare puţin accentuată.

Monolit
Denumirea se referă la orice sculptură de mari
dimensiuni realizată în întregime dintr-un singur
bloc de piatră, granit, marmură etc.

Obelisc
Monument pe piatră, cel mai adesea monolit,
dispus vertical, înalt şi subţire, în formă de trunchi
de piramidă, terminat în partea superioară printrun vârf piramidal, numit piramidon.

Patină
Strat colorat depus pe piatră, marmură, bronz,
prin oxidarea survenită în decursul timpului.

Element monument – Pisanie
Inscripţie săpată în piatră, în lemn sau pictată,
montată sau realizată direct pe pereţii unei
biserici, în care sunt consemnate date esenţiale
privitoare la ctitori, donatori, datare, meşteri,
condiţiile ridicării etc.

Pilastru
Element al sistemului portant al unei construcţii,
alcătuit dintr-un stâlp de piatră sau de zidărie
încastrat într-un zid, pe care îl întăreşte în zona în
care se află punctele de descărcare ale bolţii,
plafonului, cornişei etc.

Postament
Element arhitectonic de sprijin, conceput ca o
platformă, construit din piatră, fie dintr-un bloc
unic, fie din mai multe blocuri, ori din beton,
destinat să susţină o coloană, o balustradă sau un
grilaj, uneori o statuie care beneficiază deja de un
soclu propriu sau care nu are soclu

Element sculptura – Ronde-bosse
Tip de sculptură care poate fi privită de jurîmprejur, fără ca vreuna din părţile sale să fie alipită unui fond.

Element sculptura monument – Torsadă
Motiv ornamental în formă de funie răsucită sau
de spirală, folosit frecvent în arhitectură şi în
artele decorative.

Troiţă
Obiect de forma unei cruci, realizat din lemn,
piatră, fier, plasat în lungul drumurilor, la
intersecţii, în cimitire, destinat cultului public.
Uneori troiţele sunt artistic sculptate, alteori
pictate. Adesea troiţa este plasată sub un acoperiş
sau chiar sub un fel de edicul de lemn sau zid.
Compoziţia troiţelor include de obicei
temaRăstignirea: Hristos crucificat este flancat de
Maica Domnului şi Ioan Evanghelistul.

 

Lasă un răspuns