Elemente monument ce se pot executa : monument funerar tip sculptura in stil brancovenesc,stil moldovenesc, stil baroc, stil renascentist, pisanie, element franghie/ sfoara si element arhitectural pe 4 laturi pisanie, stil lauri, frunze, elemente sculptate,

Monumente masiv piatra vratza in stilul brancovenesc, Ce este in arhitectura de fapt un stil eclectic, in care sunt preluate elemente orientale, baroce, renascentiste, bizantine, valahe etc.
Stilul brancovenesc este considerat “primul stil romanesc” si mai este cunoscut sub numele de “stil romanesc renascentist”.
Elemente sculptate in stilul Reanscentist predomină motivele vegetale,” laurii”: acantul, vrejuri, strugurii, floarea soarelui; începe încă timid să se dezvolte sculptura figurativă.

Realizare elemente Cioplitorie monument :Antablement
Parte componentă a structurii unui edificiu
clasic sau de orientare clasicizantă, plasată pe
capitelurile coloanelor sau pilaştrilor, sub fronton.
Antablementul este alcătuit din trei părţi:
arhitravă, friză şi cornişă.

Lasă un răspuns